Att anlägga en rabatt

Den kanske viktigaste faktorn för att skapa en trädgård som både är vacker att se på och trevlig att vistas i är att ha en eller flera prunkande rabatter att vila ögonen på. Om man dessutom tycker om att arbeta och pyssla i sin trädgård är en rabatt det perfekta projektet att sköta om vår, sommar och höst.

När man anlägger en rabatt är planering A och O för att växterna i rabatten ska trivas och för att man ska få det resultat man vill ha. Det gäller till exempel att noga välja vilka växter man vill ha i rabatten. När man planerar sitt växtval ska man självklart utgå från vilka växter man tycker om, men man måste också ta hänsyn till en rad andra faktorer. Man bör till exempel tänka på hur ens rabatt är placerad på tomten. Ligger den mestadels i skugga eller sol? Olika växter trivs olika bra i skuggiga och soliga områden. Huruvida rabatten ligger i solen eller inte spelar också in på färgvalet av växterna – vita blommor ”försvinner” nämligen i starkt solljus, då de reflekterar ljuset. Vill man ha vita blommor passar det därför bättre med en lite skuggigare rabatt. Om rabatten ligger intill huset bör man också ha husfärgen i åtanke när man väljer växter, så att blommornas färger komplementerar den.royalvictoriapark

Färgvalet är dock inte det viktigaste för en vacker rabatt – det är formen. Man måste tänka på att blommornas färg bara dekorerar rabatten under den relativt korta tid som växterna blommar. Därför är det viktigt att man också har valt växter vars höjd och blad ter sig bra på egen hand.

När du till slut har valt blommor och planerar deras placering är det bra att tänka på att man aldrig bör placera en växt ensam för sig själv, utan i en klunga tillsammans med andra, likadana växter. På det sättet täcker växterna marken bättre, vilket ger dem ett bättre försvar mot ogräs, som annars riskerar att konkurrera ut de nysatta plantorna.

När du sedan har din vackra rabatt kan du medan du vilar från ogräsrensning och vattning sätta dig i en trädgårdsstol och koppla av genom att spela på Megalotto eller göra något annat du tycker om.

clock